<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 września 2022 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 września 2022 r.

1 września 2022

Z dniem 1 września 2022 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 17 czerwca 2022 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale III dodano punkt 3.0.3.1.11;
  3. W Rozdziałach III.1-III.3, III.9-III.12, III.14, III.18-III.22 oraz III.24 zmieniono punkty 3.1.1, 3.1.7.5, 3.2.1, 3.2.7.5, 3.3.1, 3.3.7.5, 3.9.1, 3.9.7.5, 3.10.1, 3.10.7.5, 3.11.1, 3.11.7.5, 3.12.1, 3.12.7.5, 3.14.1, 3.14.7.5, 3.18.1, 3.18.7.5, 3.19.1, 3.19.7.5, 3.20.1, 3.20.7.5, 3.21.1, 3.21.7.5, 3.22.1, 3.22.7.5, 3.24.1 oraz 3.24.6.5;
  4. W Rozdziale V zaktualizowano punkt 5.5;
  5. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie w dniu 1 września 2022 r.  
     

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.