<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 16 sierpnia 2021 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 16 sierpnia 2021 r.

16 sierpnia 2021

Z dniem 16 sierpnia 2021 r. w Prospekcie Informacyjnym ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 6 lipca 2021 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale III zmieniono punktu 3.0.6.2 oraz 3.0.6.5;
  3. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 16 sierpnia 2021 r.


Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.