<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 11 maja 2022 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 11 maja 2022 r.

11 maja 2022

Z dniem 11 maja 2022 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 12 kwietnia 2022 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale II zaktualizowano punkt 2.4;
  3. W Rozdziale III zmieniono punkty 3.0.11.1, 3.0.11.2, oraz 3.0.11.3;
  4. W Rozdziale III.1-III.6 zmieniono punkty 3.1.3.1, 3.2.3.1, 3.3.3.1, 3.4.3.1, 3.5.3.1 oraz 3.6.3.1;
  5. W Rozdziałach III.1 – III.8 zmieniono punkty 3.1.7.2, 3.2.7.2, 3.3.7.2, 3.4.7.2, 3.5.7.2, 3.6.7.2, 3.7.6.2 oraz 3.8.6.2;
  6. W Rozdziałach III.1 – III.8 w punktach  3.1.8.1, 3.1.8.2, 3.2.8.1, 3.2.8.2, 3.3.8.1, 3.3.8.2, 3.4.8.1, 3.4.8.2, 3.5.8.1, 3.5.8.2, 3.6.8.1, 3.6.8.2, 3.7.7.1, 3.7.7.2, 3.8.7.1 orz 3.8.7.2 uwzględniono aktualne dane finansowe;
  7. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie w dniu 4 maja 2022 r.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.