<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 11 maja 2022 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 11 maja 2022 r.

11 maja 2022

Z dniem 11 maja 2022 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 12 kwietnia 2022 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale II zaktualizowano punkt 2.4;
  3. W Rozdziale III zmieniono punkty 3.0.11.1, 3.0.11.2 oraz 3.0.11.3;
  4. W Rozdziałach III.1, III.3-III.6, III.8, III.10-III.12 oraz III.14-III.16 zmieniono punkty 3.1.7.2, 3.3.7.2, 3.4.6.2, 3.5.7.2, 3.6.7.2, 3.8.7.2, 3.10.7.2, 3.11.6.2, 3.12.7.2, 3.14.7.2, 3.15.6.2 oraz 3.16.6.2;
  5. W Rozdziałach III.1, III.3-III.6, III.8, III.10-III.12, III.14 – III.16 w punktach 3.1.8.1, 3.1.8.2, 3.3.8.1, 3.3.8.2, 3.4.7.1, 3.4.7.2, 3.5.8.1, 3.5.8.2, 3.6.8.1, 3.6.8.2, 3.8.8.1, 3.8.8.2, 3.10.8.1, 3.10.8.2, 3.11.7.1, 3.11.7.2, 3.12.8.1, 3.12.8.2, 3.14.8.1, 3.14.8.2, 3.15.7.1 oraz 3.16.7.1 uwzględniono aktualne dane finansowe;
  6. W Rozdziałach III.1, III.3-III.6, III.8, III.10- III.12 oraz III.14 zaktualizowano punkty 3.1.8.4, 3.3.8.4, 3.4.7.4, 3.5.8.4, 3.6.8.4, 3.8.8.4, 3.10.8.4, 3.11.7.4, 3.12.8.4 oraz 3.14.8.4.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.