<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 19 października 2021r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 19 października 2021r.

19 października 2021

Z dniem 19 października 2021 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 6 lipca 2021 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu, zaktualizowano nazwy subfunduszy oraz zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale II zaktualizowano punkt 2.9;
  3. W Rozdziale III.22 zmienio tytuł rozdziału, zmieniono punkty 3.22.3.1, 3.22.3.2, 3.22.3.4, 3.22.3.5, 3.22.4.1, 3.22.5, 3.22.6 zastrzeżenie w punkcie 3.22.7.2, 3.22.7.5, zastrzeżenie w punkcie 3.22.8 oraz wpisano benchmark w punkcie 3.22.8.3;        
  4. W Rozdziale VI zmieniono punkt 6.1,w tym wykres ryzyka;
  5. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 19 października 2021 r.

 

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.