<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 stycznia 2022 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 stycznia 2022 r.

1 stycznia 2022

Z dniem 1 stycznia 2022 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 31 grudnia 2021 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu, zaktualizowano nazwy subfunduszy oraz zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziałach III.1, III.2, III.3, III.9, III.10, III.11, III.12, III.18 oraz III.24 zmieniono punkty 3.1.7.5, 3.2.7.5, 3.3.7.5, 3.9.7.5, 3.10.7.5, 3.11.7.5, 3.12.7.5, 3.18.7.5 oraz 3.24.6.5;
  3. W Rozdziale III.23 zmienio tytuł rozdziału, zmieniono punkty 3.23.1, 3.23.4.1, 3.23.5, 3.23.6 oraz zastrzeżenia w punktach 3.23.7.2 oraz 3.23.8;
  4. W Rozdziale VI zmieniono punkt 6.1,w tym wykresy ryzyka oraz informacje wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych uzupełniono inforamcjami wymaganymi Rozporządzeniem 2020/852;
  5. W Rozdziale VII w Wykazie definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści Prospektu dodano definicje pojęcia „Rozporządzenie 2020/852”;
  6. W  Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.