<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 11 maja 2022 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 11 maja 2022 r.

11 maja 2022

Z dniem 11 maja 2022 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 12 kwietnia 2022 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale II zaktualizowano punkt 2.4 oraz zmieniono punkt 2.7.3;
  3. W Rozdziale III zmieniono punkty 3.0.11.1, 3.0.11.2 oraz 3.0.11.3;
  4. W Rozdziale III.3 zmieniono punkt 3.3.7.5;
  5. W Rozdziale III.10 zmieniono punkt 3.10.1;
  6. W Rozdziałach III.1-III.3, III.9 - III.12, III.14, III.18-III.24 zmieniono punkty 3.1.7.2, 3.2.7.2, 3.3.7.2, 3.9.7.2, 3.10.7.2, 3.11.7.2, 3.12.7.2, 3.14.7.2, 3.18.7.2, 3.19.7.2, 3.20.7.2, 3.21.7.2, 3.22.7.2, 3.23.7.2, 3.24.6.2;
  7. W Rozdziałach III.1-III.3, III.9-III.12, III.14 oraz III.18-III.24 w punktach 3.1.8.1, 3.2.8.1, 3.3.8.1, 3.9.8.1, 3.10.8.1, 3.11.8.1, 3.12.8.1, 3.14.8.1, 3.18.8.1, 3.19.8.1, 3.20.8.1, 3.21.8.1, 3.22.8.1, 3.23.8.1 oraz 3.24.7.1 uwzględniono aktualne dane finansowe;
  8. W Rozdziałach III.1-III.3, III.9-III.12, III.14, III.18–III.23 zmieniono punkty 3.1.8.2, 3.2.8.2, 3.3.8.2, 3.9.8.2, 3.10.8.2, 3.11.8.2, 3.12.8.2, 3.14.8.2, 3.18.8.2, 3.19.8.2, 3.20.8.2, 3.21.8.2, 3.22.8.2 oraz 3.23.8.2.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.