NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN SFIO Obligacji 2 i NN SFIO Akcji 2 z dnia 12 czerwca 2018 r.

12 czerwca 2018

Z dniem 12 czerwca 2018 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 2 oraz NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 30 maja 2018 r., nastąpiły następujące zmiany:

 

1.      Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;

2.      W Rozdziale V zmieniono pkt 5.1 w zakresie wskazania podmiotu pełniącego funkcję Agenta Transferowego.

 

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 2 oraz NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Akcji 2 uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).