<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 29 września 2018 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 29 września 2018 r.

29 września 2018

Z dniem 29 września 2018 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 29 czerwca 2018 r., nastąpiły następujące zmiany:
1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziałach III.1-III.6 zmieniono treść punktów 3.1.7.3, 3.2.7.3, 3.3.7.3, 3.4.7.3, 3.5.7.3 oraz 3.6.7.3;
3. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które zostały ogłoszone w dniu 29 czerwca 2018 r. i weszły w życie z dniem 29 września 2018 r.
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.