NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Dojście do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii E Funduszu NN Kapitał Plus - FIZ z dnia 1 sierpnia 2018 r.

1 sierpnia 2018

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 10 ust. 19 Statutu NN Kapitał Plus - funduszu inwestycyjnego zamkniętego ("Fundusz") oraz mając na uwadze treść art. 134 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, informuje o dojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii E Funduszu.