NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Dojście do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii S Funduszu NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - funduszu inwestycyjnego zamkniętego

30 listopada 2018

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 10 ust. 19 Statutu 
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - fundusz inwestycyjny zamknięty ("Fundusz") oraz mając na uwadze treść art. 134 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, informuje o dojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii S Funduszu.