<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Informacja o istotnych zmianach Informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 6 kwietnia 2021 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Informacja o istotnych zmianach Informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 6 kwietnia 2021 r.

6 kwietnia 2021

Z dniem 6 kwietnia 2021 r. w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (dalej: Informacja) sporządzonej dla NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Informacją z dnia 1 stycznia 2021 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej dodano nazwę NN Subfunduszu Total Return (L) w punkcie 15) oraz zaktualizowano datę sporządzenia Informacji oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji.
  2. W punkcie 1.2.1 zaktualizowano Tabelę funduszy bazowych.
  3. W punkcie 3.1 w Tabeli dodano informację dot. NN Subfunduszu Total Return (L).
  4. W punkcie 3.2 dodano informacje dot. NN Subfunduszu Total Return (L).
  5. W punkcie 5 dodano informacje dot. NN Subfunduszu Total Return (L).
  6. W punkcie 13 dodano informacje dot. NN Subfunduszu Total Return (L).
  7. W Informacjach wymaganych na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 dodano informacje dot. NN Subfunduszu Total Return (L).

Tekst jednolity Informacji sporządzonej dla NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisane zmiany znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.