NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Niedojście do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Funduszu NN Kapitał Plus - FIZ

4 maja 2018

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 10 ust. 19 oraz art. 15 ust. 6 Statutu NN Kapitał Plus - funduszu inwestycyjnego zamkniętego ("Fundusz") oraz mając na uwadze treść art. 134 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, informuje o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B Funduszu.