<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o korekcie wyceny NN Perspektywa 2050 i 2055 SFIO z dnia 18 lipca 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o korekcie wyceny NN Perspektywa 2050 i 2055 SFIO z dnia 18 lipca 2019 r.

18 lipca 2019

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o dokonanej korekcie wyceny jednostek uczestnictwa (wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa) kategorii A i kategorii K subfunduszu NN Perspektywa 2050 i subfunduszu NN Perspektywa 2055 wydzielonych w ramach NN Perspektywa specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego

Korekta wyceny dotyczy następujących dni wyceny:

a) w przypadku NN Perspektywa 2050: 2019-07-10; 2019-07-11; 2019-07-12 i 2019-07-15.

b) w przypadku NN Perspektywa 2055: 2019-07-10; 2019-07-11 i 2019-07-12.

Poniższe tabele przedstawiają wartości błędnie wycenionej jednostki uczestnictwa oraz wartości jednostki uczestnictwa po korekcie:

Towarzystwo informuje, iż uczestnikom, którzy dokonali odkupienia po zawyżonej cenie otrzymają automatycznie odszkodowanie bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań.