NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Krzysztof Prus dołączył do zespołu zarządzających funduszami dłużnymi.

7 maja 2018

Z początkiem maja do zespołu zarządzających funduszami dłużnymi NN Investment Partners TFI dołączył Krzysztof Prus.

Bardzo się cieszę, że mamy na pokładzie kolejnego eksperta, który na rynku długu doświadczył nie tylko trwającej ostatnią dekadę łagodnej polityki pieniężnej, ale i okresów wzrostu stóp procentowych – komentuje Robert Bohynik, członek zarządu i dyrektor inwestycyjny NN Investment Partners TFI.

Oczekujemy strukturalnie większej zmienności w następnych kwartałach i latach więc osoba z bogatym doświadczeniem pomoże nam dostrzec okazje rynkowe w trudnym otoczeniu – dodaje Wojciech Górny, dyrektor zespołu zarządzania papierami dłużnymi NN Investment Partners TFI.

Krzysztof Prus, posiadacz dyplomu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), rozpoczął karierę w Banku Handlowym, gdzie od 1998 r. do 2014 r. zajmował stanowiska - od stażysty w departamencie skarbu do wicedyrektora jednostki zarządzania aktywami i zobowiązaniami.

Następnie, od 2014 r. do 2018 r., był specjalistą i starszym inspektorem w Najwyższej Izbie Kontroli. Zakres jego obowiązków obejmował m.in. kontrolę organów administracji rządowej, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, a także analizę działalności podmiotów gospodarczych w zakresie zamówień publicznych i innych realizowanych zadań powierzonych im przez państwo.

- Wierzę, że Krzysztof świetnie uzupełni nasz zespół. Ma doświadczenie na rynkach obligacji skarbowych i walutowym oraz w instrumentach pochodnych. W NN Investment Partners TFI jesteśmy aktywni w każdym z tych obszarów, więc osoba o takich kompetencjach bardzo nam się przyda – przekonuje Górny.  – Tym bardziej, że każdy z nas ma trochę inną zawodową historię. Ja od początku pracowałem po stronie TFI, Tomasz Rabęda był traderem a Krzysztof zarządzał bilansem banku – dodaje Górny.

Zespół zarządzających papierami dłużnymi NN Investment Partners TFI od maja składa się z trzech osób – Wojciecha Górnego, Tomasza Rabędy i Krzysztofa Prusa. - I na ten moment jest kompletny – poinformował Robert Bohynik.