<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Niedojście do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii O Funduszu NN Kapitał Plus FIZ z dnia 30 maja 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Niedojście do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii O Funduszu NN Kapitał Plus FIZ z dnia 30 maja 2019 r.

30 maja 2019

„NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 10 ust. 19 oraz art. 15k ust. 9 Statutu NN Kapitał Plus - funduszu inwestycyjnego zamkniętego ("Fundusz") oraz mając na uwadze treść art. 134 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, informuje o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii O Funduszu.