NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Niedojście do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii K Funduszu NN Total Return FIZ

3 września 2018

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 10 ust. 19 oraz art. 15i ust. 6 Statutu NN Total Return - fundusz inwestycyjny zamknięty ("Fundusz") oraz mając na uwadze treść art. 134 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, informuje o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii K Funduszu.