<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Niedojście do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii P Funduszu NN Kapitał Plus - funduszu inwestycyjnego zamkniętego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Niedojście do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii P Funduszu NN Kapitał Plus - funduszu inwestycyjnego zamkniętego

27 czerwca 2019

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 10 ust. 19 oraz art. 15l ust. 9 Statutu NN Kapitał Plus - funduszu inwestycyjnego zamkniętego ("Fundusz") oraz mając na uwadze treść art. 134 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, informuje o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii P Funduszu.