NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Niedojście do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii AB Funduszu NN (L) Senior Loans

29 września 2017

Niedojście do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii AB Funduszu NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego

„NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 10 ust. 19 oraz art. 15z ust. 9 Statutu NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego ("Fundusz") oraz mając na uwadze treść art. 134 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, informuje o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych seri serii AB Funduszu.”.