NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Niedojście do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii AP Funduszu NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego

1 lutego 2019

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 10 ust. 19 oraz art. 15an ust. 9 Statutu NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego ("Fundusz") oraz mając na uwadze treść art. 134 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, informuje o niedojściu do skutku emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii AP Funduszu.