NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Investment Partners TFI S.A. i ING Bank Śląski S.A. wzmacniają partnerstwo w Polsce

18 grudnia 2018

Grupa NN ogłosiła dzisiaj osiągnięcie porozumienia mającego na celu wzmocnienie strategicznego partnerstwa pomiędzy NN Investment Partners TFI S.A. (NN IP TFI) i ING Bankiem Śląskim S.A. w Polsce. Na mocy tego porozumienia ING Bank Śląski S.A. nabędzie 45% akcji NN Investment Partners TFI S.A. w Polsce i będzie rozwijał dystrybucję funduszy inwestycyjnych NN na polskim rynku.

Satish Bapat, Prezes NN Investment Partners: „Partnerstwo z ING Bankiem jeszcze bardziej wzmocni naszą pozycję na polskim rynku i będzie wspierać naszą strategię wzrostu aktywów. NN IP TFI i ING Bank Śląski będą wspólnie oferować fundusze inwestycyjne klientom detalicznym Banku, a także zapewniać rozwiązania emerytalne. Razem jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego budowania silnego i stabilnego biznesu na polskim rynku.”

Transakcja nie ma istotnego wpływu na wynik operacyjny i współczynnik Solvency II Grupy NN. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne i ma zostać zakończona w pierwszej połowie 2019 roku.