<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o korekcie wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszu
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o korekcie wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszu

10 lutego 2022

Ogłoszenie
NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

o korekcie wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszu

Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje, iż dokonał korekty wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A NN Subfunduszu Obligacji, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Zrównoważonego i NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek.

Poniżej przedstawione zostało zestawienie wskazujące na datę wyceny, nieprawidłową wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa danego subfunduszu przed korektą oraz skorygowaną wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa:

NN Subfundusz Obligacji

Data wyceny

Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A nieprawidłowa przed korektą (w złotych polskich)

Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A prawidłowa po korekcie (w złotych polskich)

05.01.2022

330,11

330,14

07.01.2022

328,56

328,59

10.01.2022

328,23

328,26

11.01.2022

328,64

328,67

12.01.2022

329,39

329,43

13.01.2022

329,87

330,00

14.01.2022

329,37

329,48

17.01.2022

329,03

329,14

18.01.2022

328,73

328,84

19.01.2022

329,45

329,55

20.01.2022

330,07

330,21

24.01.2022

329,98

329,99

25.01.2022

330,60

330,61

27.01.2022

329,61

329,62

01.02.2022

329,22

329,23

02.02.2022

329,74

329,75

03.02.2022

330,09

330,10

04.02.2022

331,40

331,41

07.02.2022

331,70

331,71

 

NN Subfundusz Akcji

Data wyceny

Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A nieprawidłowa przed korektą (w złotych polskich)

Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A prawidłowa po korekcie (w złotych polskich)

21.01.2022

394,05

394,00

24.01.2022

379,02

378,52

25.01.2022

382,70

382,53

26.01.2022

387,91

388,03

27.01.2022

388,09

388,20

28.01.2022

381,73

381,83

31.01.2022

385,41

385,51

01.02.2022

387,87

388,00

02.02.2022

392,16

392,31

 

NN Subfundusz Zrównoważony

Data wyceny

Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A nieprawidłowa przed korektą (w złotych polskich)

Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A prawidłowa po korekcie (w złotych polskich)

04.01.2022

385,27

385,30

 

NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek

Data wyceny

Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A nieprawidłowa przed korektą (w złotych polskich)

Wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa kategorii A prawidłowa po korekcie (w złotych polskich)

07.01.2022

301,59

301,60

20.01.2022

298,45

298,47

21.01.2022

293,40

293,41

24.01.2022

282,95

282,96

25.01.2022

285,78

285,79

26.01.2022

289,29

289,31

27.01.2022

290,25

290,26

28.01.2022

287,80

287,81

31.01.2022

287,91

287,93

01.02.2022

291,00

291,03

02.02.2022

294,08

294,14

03.02.2022

294,67

294,73

04.02.2022

292,58

292,63

07.02.2022

293,06

293,12

 

Towarzystwo dokona stosownej rekompensaty uczestnikom, którzy dokonali odkupienia jednostek uczestnictwa wskazanych wyżej subfunduszy w oparciu o skorygowaną wycenę oraz Funduszowi zgodnie z regułami określonymi w prospekcie informacyjnym Funduszu.