<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Perspektywa SFIO - utworzenie dwóch nowych subfunduszy z dnia 30 kwietnia 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Perspektywa SFIO - utworzenie dwóch nowych subfunduszy z dnia 30 kwietnia 2019 r.

30 kwietnia 2019

Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego sygn. DFF-FIO.4022.1.84.2018.DO z dnia 10 kwietnia 2019 r. udzielającej zezwolenia na utworzenie nowych subfunduszy: NN Subfunduszu Perspektywa 2050 oraz NN Subfunduszu Perspektywa 2055 w ramach NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dniem ogłoszenia wchodzą w życie następujące zmiany statutu.

Pełna treść ogłoszenia znajduję się w ZAŁACZNIKU