<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

6 marca 2023

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:
 

 1. Występujące w treści postanowień i nagłówków Rozdziału I części II  statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwy „NN (L) Global High Dividend” zastępuje się nazwami „Goldman Sachs Global Equity Income”, nazwy odnoszące się do „NN (L) otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV) ” zastępuje się nazwami odnoszącymi się  do „Goldman Sachs Funds III otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV)”, zaś firmę „NN Investment Partners B.V.” zastępuje się firmą „Goldman Sachs Asset Management B.V”.
   
 2. Występujące w treści postanowień i nagłówków Rozdziału II części II  statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwy „NN (L) US High Dividend” zastępuje się nazwami „Goldman Sachs US Equity Income”, nazwy odnoszące się do „NN (L) otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV) ” zastępuje się nazwami odnoszącymi się  do „Goldman Sachs Funds III otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV)”, zaś firmę „NN Investment Partners B.V.” zastępuje się firmą „Goldman Sachs Asset Management B.V”.
   
 3. Występujące w treści postanowień i nagłówków Rozdziału III części II  statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwy „NN (L) European High Dividend” zastępuje się nazwami „Goldman Sachs Europe Equity Income”, nazwy odnoszące się do „NN (L) otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV) ” zastępuje się nazwami odnoszącymi się do „Goldman Sachs Funds III otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV)”, zaś firmę „NN Investment Partners B.V.” zastępuje się firmą „Goldman Sachs Asset Management B.V”.
   
 4. Występujące w treści postanowień i nagłówków Rozdziału IX części II  statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwy „NN (L) Japan Equity” zastępuje się nazwami „Goldman Sachs Japan Equity (Former NN)”, nazwy odnoszące się do „NN (L) otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV) ” zastępuje się nazwami odnoszącymi się do „Goldman Sachs Funds III otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV)”, zaś firmę „NN Investment Partners B.V.” zastępuje się firmą „Goldman Sachs Asset Management B.V”.
   
 5. Występujące w treści postanowień i nagłówków Rozdziału X części II  statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwy „NN (L) Commodity Enhanced” zastępuje się nazwami „Goldman Sachs Commodity Enhanced”, nazwy odnoszące się do „NN (L) otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV) ” zastępuje się nazwami odnoszącymi się do „Goldman Sachs Funds III otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV)”, zaś firmę „NN Investment Partners B.V.” zastępuje się firmą „Goldman Sachs Asset Management B.V”.
   
 6. Występujące w treści postanowień i nagłówków Rozdziału XI części II  statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwy „NN (L) Emerging Markets High Dividend” zastępuje się nazwami „Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income”, nazwy odnoszące się do „NN (L) otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV) ” zastępuje się nazwami odnoszącymi się do „Goldman Sachs Funds III otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV)”, zaś firmę „NN Investment Partners B.V.” zastępuje się firmą „Goldman Sachs Asset Management B.V”.
   
 7. Występujące w treści postanowień i nagłówków Rozdziału XII części II  statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwy „NN (L) Global Equity Impact Opportunities” zastępuje się nazwami „Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities”, nazwy odnoszące się do „NN (L) otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV) ” zastępuje się nazwami odnoszącymi się do „Goldman Sachs Funds III otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV)”, zaś firmę „NN Investment Partners B.V.” zastępuje się firmą „Goldman Sachs Asset Management B.V”.
   
 8. Występujące w treści postanowień i nagłówków Rozdziału XIV części II  statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwy „NN (L) Global High Yield” zastępuje się nazwami „Goldman Sachs Global High Yield (Former NN)”, nazwy odnoszące się do „NN (L) otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV) ” zastępuje się nazwami odnoszącymi się do „Goldman Sachs Funds III otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV)”, zaś firmę „NN Investment Partners B.V.” zastępuje się firmą „Goldman Sachs Asset Management B.V”.
   
 9. Występujące w treści postanowień i nagłówków Rozdziału XVIII części II  statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwy „NN (L) Multi Asset Factor Opportunities” zastępuje się nazwami „Goldman Sachs Multi Asset Factor Opportunities”, nazwy odnoszące się do „NN (L) otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV) ” zastępuje się nazwami odnoszącymi się do „Goldman Sachs Funds III otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV)”, zaś firmę „NN Investment Partners B.V.” zastępuje się firmą „Goldman Sachs Asset Management B.V”.
   
 10.  Występujące w treści postanowień i nagłówków Rozdziału XX części II  statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwy „NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond)” zastępuje się nazwami „Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond)”, nazwy odnoszące się do „NN (L) otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV) ” zastępuje się nazwami odnoszącymi się do „Goldman Sachs Funds III otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV)”, zaś firmę „NN Investment Partners B.V.” zastępuje się firmą „Goldman Sachs Asset Management B.V”.