<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie Rady Inwestorów FWPKP SFIO z dnia 16 grudnia 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Ogłoszenie Rady Inwestorów FWPKP SFIO z dnia 16 grudnia 2019 r.

16 grudnia 2019

Zgodnie z §17 ust. 12 Statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) uprzejmie informuję, że z dniem 01 lutego 2020 roku upływa kadencja Rady Inwestorów Funduszu.

Równocześnie, zgodnie z §17 ust. 15 Statutu Funduszu informuję, że losowanie przedstawicieli Uczestników Funduszu odbędzie się na 14 dni przed dniem zakończenia kadencji dotychczas działającej Rady, tj. 17 stycznia 2020 roku.

Pisemną zgodę na uczestnictwo w Radzie Uczestnicy Funduszu, zgodnie z zapisem §17 ust. 5 a) Statutu Funduszu, należy nadsyłać na adres:

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Topiel 12,

00-342 Warszawa

z dopiskiem „Losowanie Członków Rady Inwestorów”.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 06.01.2020 roku.