<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

28 maja 2021

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza zmiany w statucie


ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

1.    W § 5 ust. 5 Rozdziałów I-III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego występującą w punkcie 10) nazwę „UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zastępuje się nazwą „Generali Fundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego”.