NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego FWP PKP SFIO z dnia 30 maja 2019 r.

30 maja 2019

Z dniem 30 maja 2019 r. w Prospekcie Informacyjnym Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 30 maja 2018 r., nastąpiły następujące zmiany:
 
1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale 2 zaktualizowano punkty 4 i 9;
3. W Rozdziale 3 zaktualizowano oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zawarte w punkcie 14, zaktualizowano punkt 15.2, 15.4, 16.1, 16.2 oraz 16.4;
 
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne)