<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol FIO z dnia 1 stycznia 2020 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol FIO z dnia 1 stycznia 2020 r.

1 stycznia 2020

Z dniem 1 stycznia 2020 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 6 listopada 2019 r., nastąpiły następujące zmiany:
 
1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale I zmieniono punkty 1.1 i 1.2;
3. W Rozdziale II zmieniono punkt 2.7.1;
4. W Rozdziale III.10 zmieniono punkt 3.10.7.5;
5. W Rozdziale III.12 zmieniono punkt 3.12.7.5;
6. W Rozdziale III.14 zmieniono punkt 3.14.7.5;
7. W Rozdziale VII uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).