<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN FIO Akcji 2 i Obligacji 2 z dnia 3 września 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN FIO Akcji 2 i Obligacji 2 z dnia 3 września 2019 r.

3 września 2019

Z dniem 3 września 2019 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 2 oraz NN Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 30 maja 2019 r., nastąpiły następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu, datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu oraz dotychczasową nazwę NN Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 zastąpiono nazwą NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Fundusz Inwestowania Otwarty;

2. W Rozdziale II zaktualizowano punkty 2.6, 2.7.2 oraz 2.7.3;

3. W Rozdziale III.2 zmieniono tytuł rozdziału, oraz zmieniono treść punktów 3.2.11.1, 3.2.11.2, 3.2.11.3, 3.2.12.1 oraz 3.2.19.3, zaktualizowano zastrzeżenia w punktach 3.2.18.2 oraz 3.2.19, a także zaktualizowano oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w § 8 punktu 3.2.17;

4. W Rozdziale VI zmieniono punkt 6.1 oraz zaktualizowano Informacje wymagane na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

5. W Rozdziale VII „Załączniki” zmieniono Wykaz definicji pojęć i objaśnienia skrótów użytych w treści Prospektu;

6. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO, które weszły w życie z dniem 3 września 2019 r.

 

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).