<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol FIO z dnia 8 kwietnia 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol FIO z dnia 8 kwietnia 2019 r.

8 kwietnia 2019

Z dniem 8 kwietnia 2019 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 18 marca 2019 r., nastąpiły następujące zmiany:
 
1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu, zaktualizowano nazwy subfunduszy oraz zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale II zaktualizowano punkty 2.7.3 oraz 2.9;
3. W Rozdziale III.14 zmieniono tytuł rozdziału, punkty 3.14.3.1, 3.14.3.2, 3.14.4.1, 3.14.6, 3.14.7.2, 3.14.8 oraz 3.14.8.3;
4. W Rozdziale V zaktualizowano punkty 5.2.7, 5.2.18 i 5.2.20;
5. W Rozdziale VI zmieniono punkt 6.1, w tym wykres ryzyka oraz tabelę zawartą w tym punkcie;
6. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 8 kwietnia 2019 r.
 
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).