<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa SFIO z dnia 30 kwietnia 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa SFIO z dnia 30 kwietnia 2019 r.

30 kwietnia 2019

Z dniem 30 kwietnia 2019 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 28 stycznia 2019 r., nastąpiły następujące zmiany:
 
1. Na stronie tytułowej dodano nazwy nowych subfunduszy tj. NN Subfundusz Perspektywa 2050 oraz NN Subfundusz Perspektywa 2055, zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale II zaktualizowano punkt 2.9;
3. W Rozdziale III zmieniono punkt 3.0.1, a w punkcie 3.0.13 w § 8 zaktualizowano oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
4. W Rozdziałach III.1 – III.6 zmieniono punkty 3.1.3.1, 3.1.3.2,  3.1.4.1,  3.2.3.1, 3.2.3.2, 3.2.4.1, 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.3.4.1, 3.4.3.1, 3.4.3.2, 3.4.4.1, 3.5.3.1, 3.5.3.2, 3.5.4.1, 3.6.3.1, 3.6.3.2, 3.6.4.1;
5. W związku z utworzeniem NN Subfunduszu Perspektywa 2050 dodano Rozdział III.7;
6. W związku z utworzeniem NN Subfunduszu Perspektywa 2055 dodano Rozdział III.8;
7. W Rozdziale VI zmieniono tabelę w punkcie 6.1;
8. W Rozdziale VII „Załączniki”  uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2019 r.;
9. W spisie treści dodano Rozdziały III.7 i III.8.
 
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).