NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa SFIO z dnia 30 maja 2019 r.

30 maja 2019

Z dniem 30 maja 2019 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 30 kwietnia 2019 r., nastąpiły następujące zmiany:
 
1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale II zaktualizowano punkt 2.4;
3. W Rozdziale III zmieniono punkt 3.0.6.4;
4. W Rozdziale III zaktualizowano punkt 3.0.6.4 oraz zaktualizowano oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w § 8 punktu 3.0.13;
5. W Rozdziałach III.1 – III.6 w punktach 3.1.7.2, 3.1.8.1, 3.1.8.2, 3.2.7.2, 3.2.8.1, 3.2.8.2, 3.3.7.2, 3.3.8.1, 3.3.8.2, 3.4.7.2, 3.4.8.1, 3.4.8.2, 3.5.7.2, 3.5.8.1, 3.5.8.2, 3.6.7.2, 3.6.8.1 oraz 3.6.8.2 uwzględniono aktualne dane finansowe;
6. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 30 maja 2019 r.
 
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne)