<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN SFIO z dnia 1 października 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN SFIO z dnia 1 października 2019 r.

1 października 2019

Z dniem 1 października 2019 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 30 maja 2019 r., nastąpiły następujące zmiany:
 
1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale II zmieniono punkty 2.6 i 2.7.2 oraz zaktualizowano punkt 2.9;
3. W Rozdziale VII w Wykazie definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści Prospektu zmieniono definicje pojęcia „Fundusze Inwestycyjne NN” poprzez włączenie do tego pojęcia NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
 
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).