NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN SFIO z dnia 30 maja 2019 r.

30 maja 2019

Z dniem 30 maja 2019 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 18 marca 2019 r., nastąpiły następujące zmiany:
 
1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale II zaktualizowano punkty 2.4 i 2.9;
3. W Rozdziale III zaktualizowano punkt 3.0.6.4 oraz zaktualizowano oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w § 8 punktu 3.0.13;
4. W Rozdziale III.3 zmieniono punkt 3.3.1;
5. W Rozdziale III.12 i III.20 zaktualizowano poziom ryzyka wskazany w punktach 3.12.4.1, 3.12.6, 3.20.4.1, 3.20.6
6. W Rozdziałach III.1-III.3, III.9 - III.12, III.14, III.18, III.19-III.23 zaktualizowano punkty 3.1.7.2, 3.2.7.2, 3.3.7.2, 3.9.7.2, 3.10.7.2, 3.11.7.2, 3.12.7.2, 3.14.7.2, 3.18.7.2, 3.19.7.2, 3.20.7.2, 3.21.7.2, 3.22.7.2 oraz 3.23.7.2;
7. W Rozdziałach III.1-III.3, III.9-III.12, III.14 oraz III.18-III.23 w punktach 3.1.8.1, 3.2.8.1, 3.3.8.1, 3.9.8.1, 3.10.8.1, 3.11.8.1, 3.12.8.1, 3.14.8.1, 3.18.8.1, 3.19.8.1, 3.20.8.1, 3.21.8.1, 3.22.8.1, 3.23.8.1 uwzględniono aktualne dane finansowe;
8. W Rozdziałach III.1-III.3, III.9-III.12, III.14, III.18, III.19 – III.23 zmieniono punkty 3.1.8.2, 3.2.8.2, 3.3.8.2, 3.9.8.2, 3.10.8.2, 3.11.8.2, 3.12.8.2, 3.14.8.2, 3.18.8.2, 3.19.8.2, 3.20.8.2, 3.21.8.2, 3.22.8.2 oraz 3.23.8.2;
9. W Rozdziale III.19 i III.21 zaktualizowano punkty 3.19.8.4 oraz 3.21.8.4;
10. W Rozdziale III.21 zmieniono punkty 3.21.3.1, 3.21.3.2, 3.21.4.1 ppkt a) i ppkt g) oraz pkt 3.21.7.5;
11. W Rozdziale V wykreślono treść pkt  5.2.23;
12. W Rozdziale VI zaktualizowano wykres w punkcie 6.1.
13. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 3 marca 2019 r.
 
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).