<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2018 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zmianie statutu
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2018 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zmianie statutu

6 listopada 2018

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentujące NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ogłasza: 

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zmianie statutu, polegająca na tym, że w punktach 1, 2, 3 i 4 tego ogłoszenia wpisano błędną nazwę funduszu
„NN (L) Global Impact Equity Opportunities” zamiast prawidłowej nazwy tego funduszu „NN (L) Global Equity Impact Opportunities”.

Tym samym prawidłowa treść ww. ogłoszenia powinna brzmieć następująco:

1. W postanowieniu § 2 ust. 3 Rozdziału XII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN (L) Latin America Equity” zastępuje się nazwą „NN (L) Global Equity Impact Opportunities”.
2. W postanowieniu § 4 ust. 1 Rozdziału XII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN (L) Latin America Equity” zastępuje się nazwą „NN (L) Global Equity Impact Opportunities”.
3. W postanowieniu § 5 ust. 1 pkt 2) Rozdziału XII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN (L) Latin America Equity” zastępuje się nazwą „NN (L) Global Equity Impact Opportunities”.
4. W postanowieniu § 5 ust. 3 Rozdziału XII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN (L) Latin America Equity” zastępuje się nazwą „NN (L) Global Equity Impact Opportunities”.

Towarzystwo informuje, że dokonano korekty pierwotnego ogłoszenia o zmianie statutu z dnia 20 sierpnia 2018 r.