<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Sprostowanie dotyczące tekstów jednolitych prospektów informacyjnych NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego opublikowanych na stronie internetowej www.nntfi.pl w dniach 30 marca 2020 r., 22 kwietnia 2020 r., 29 maja 2020 r. oraz 20 lipca 2020 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Sprostowanie dotyczące tekstów jednolitych prospektów informacyjnych NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego opublikowanych na stronie internetowej www.nntfi.pl w dniach 30 marca 2020 r., 22 kwietnia 2020 r., 29 maja 2020 r. oraz 20 lipca 2020 r.

26 sierpnia 2020

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w treści tekstów jednolitych prospektów informacyjnych NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) opublikowanych na stronie internetowej www.nntfi.pl w dniach 30 marca 2020 r., 22 kwietnia 2020 r., 29 maja 2020 r. oraz 20 lipca 2020 r. w Rozdziale VII „Załączniki” zamieszczono nieprawidłową treść tekstu jednolitego statutu Funduszu zawierającą omyłkę w treści § 10 ust. 1 Rozdziału XI części II statutu Funduszu polegającą na wskazaniu w § 10 ust. 1 pkt 2) Rozdziału XI części II statutu Funduszu Towarzystwa, która stosownie do punktu 19 ogłoszenia zmian statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego opublikowanego na stronie www.nntfi.pl w dniu 30 marca 2020 r. (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/aktualnosci-ikomunikaty/zmiana-statutu-nnsfio-30-03-20) powinna zostać wskazana w § 10 ust. 1 pkt 3) Rozdziału XI części II statutu Funduszu. 
 
Towarzystwo informuje jednocześnie, że treść punktów 3.11.7.5 ujednoliconych prospektów informacyjnych Funduszu opublikowanych na stronie internetowej www.nntfi.pl w dniach 30 marca 2020 r., 22 kwietnia 2020 r., 29 maja 2020 r. oraz 20 lipca 2020 r. uwzględniała zapisy poprawnie odzwierciedlające zmiany statutu Funduszu ogłoszone w dniu 30 marca 2020 r., o których mowa powyżej. 
 
Jednocześnie Towarzystwo informuje, że prospekty informacyjne uwzględniające prawidłową treść tekstu jednolitego statutu Funduszu (opatrzone datami: 30 marca 2020 r., 22 kwietnia 2020 r., 29 maja 2020 r. oraz 20 lipca 2020 r), zostały opublikowane na stronie internetowej www.nntfi.pl w dniu 25 sierpnia 2020 r.., niezwłocznie po stwierdzeniu przez Towarzystwo faktu zaistnienia omyłki. 
 
Aktualny tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). 

Dokumenty do pobrania: