<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w statucie NN Emerytura SFIO z dnia 19 czerwca 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w statucie NN Emerytura SFIO z dnia 19 czerwca 2019 r.

19 czerwca 2019

W związku z przyjętym w dniu 19 czerwca 2019 r. na mocy aktu notarialnego Repertorium A nr 5172/2019 sprostowaniem oczywistych omyłek pisarskich zawartych w akcie notarialnym sporządzonym przez Roberta Dor notariusza w Warszawie dnia 4 stycznia 2019 r., za repertorium A nr 36/2019, dokumentującym protokół zawierający oświadczenie o nadaniu statutu funduszowi inwestycyjnemu NN Emerytura Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu, NN Investment Partner Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oświadcza, że:
 
a) w § 1 pkt 38) części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego  wpisano błędnie słowo „Wartosci” zamiast „Wartości”. Wobec powyższego stawający oświadczyli, że dokonują sprostowania wyżej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w treści § 1 pkt 38) części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego słowo „Wartosci” zastępuje się słowem „Wartości”;
 
b) w § 8 ust. 5 pkt 3) części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego  wpisano błędnie słowo „wkaźnik” zamiast „wskaźnik”. Wobec powyższego stawający oświadczyli, że dokonują sprostowania wyżej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w treści § 8 ust. 5 pkt 3) części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego słowo „wkaźnik” zastępuje się słowem „wskaźnik”;
 
c) w § 8 ust. 31 części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisano błędnie słowo „emitowanyche” zamiast „emitowanych” oraz słowa „podmio” zamiast słowa „podmiot”. Wobec powyższego stawający oświadczyli, że dokonują sprostowania wyżej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w treści § 9 ust. 31 części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego słowo „emitowanyche” zastępuje się słowem „emitowanych”, a słowo „podmio” zastępuje się słowem „podmiot”;
 
d) w § 13 ust. 7 części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego  wpisano błędnie słowo „Rejestu” zamiast „Rejestru”. Wobec powyższego stawający oświadczyli, że dokonują sprostowania wyżej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w treści 
§ 13 ust. 7 części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego słowo „Rejestu” zastępuje się słowem „Rejestru”;
 
e) w § 19 ust. 2 części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego  wpisano błędnie słowo „sposb” zamiast „sposób”. Wobec powyższego stawający oświadczyli, że dokonują sprostowania wyżej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w treści 
§ 19 ust. 2 części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego słowo „sposb” zastępuje się słowem „sposób”;
 
f) w § 20 ust. 2 zdanie pierwsze części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego umieszczono błędnie przecinek przed kropką kończącą to zdanie Wobec powyższego stawający oświadczyli, że dokonują sprostowania wyżej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w treści § 20 ust. 2 zdanie pierwsze części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreślają przecinek znajdujący się przed kropką kończącą zdanie pierwsze;
 
g) w § 26 ust. 3 części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisano błędnie słowo „Infomracji” zamiast „Informacji”. Wobec powyższego stawający oświadczyli, że dokonują sprostowania wyżej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w treści § 26 ust. 3 części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego słowo „Infomracji” zastępuje się słowem „Informacji”;
 
h) w § 35 ust. 3 części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisano błędnie słowo „likwiadacja” zamiast „likwidacja”. Wobec powyższego stawający oświadczyli, że dokonują sprostowania wyżej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w treści § 35 ust. 3 części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego słowo „likwiadacja” zastępuje się słowem „likwidacja”;
 
i) w § 35 ust. 10 pkt 4) części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisano błędnie słowo „pinformując” zamiast „informując”. Wobec powyższego stawający oświadczyli, że dokonują sprostowania wyżej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w treści § 35 ust. 10 pkt 4) części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego słowo „pinformując” zastępuje się słowem „informując”;
 
j) w § 36 ust. 1 pkt 2) części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisano błędnie słowo „subunduszem” zamiast „subfunduszem”. Wobec powyższego stawający oświadczyli, że dokonują sprostowaniawyżej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w treści § 36 ust. 1 pkt 2) części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego słowo „subunduszem” zastępuje się słowem „subfunduszem”;
 
k) w § 36 ust. 3 części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisano błędnie słowo „Subfunudszem” zamiast „Subfunduszem”. Wobec powyższego stawający oświadczyli, że dokonują sprostowaniawyżej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w treści § 36 ust. 1 pkt 2) części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego słowo „Subfunudszem” zastępuje się słowem „Subfunduszem”;
 
l) w § 5 ust. 1 pkt 4) Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisano błędnie słowo „tyuły” zamiast „tytuły”. Wobec powyższego stawający oświadczyli, że dokonują sprostowaniawyżej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w treści § 5 ust. 1 pkt 4) Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego słowo „tyuły” zastępuje się słowem „tytuły”;
 
m) w § 5 ust. 1 pkt 5) Rozdziałów II-VIII części II statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisano błędnie słowo „tyuły” zamiast „tytuły”. Wobec powyższego stawający oświadczyli, że dokonują sprostowania wyżej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w treści § 5 ust. 1 pkt 5) Rozdziałów II-VIII części II statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego słowo „tyuły” zastępuje się słowem „tytuły”;
 
n) w § 5 ust. 2 pkt 2) ppkt b) Rozdziału II części II statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisano błędnie wartość „3%” zamiast „30%”. Wobec powyższego stawający oświadczyli, że dokonują sprostowania wyżej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w treści § 5 ust. 2 pkt 2) ppkt b) Rozdziału II części II statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wartość „3%” zastępuje się wartością „30%”;
 
o) w § 6 ust. 1 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisano błędnie słowo „stala” zamiast „stała”, słowo „wysokosć” zamiast „wysokość” oraz słowo „Wartosci” zamiast „Wartości”. Wobec powyższego stawający oświadczyli, że dokonują sprostowania wyżej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w treści § 6 ust. 1 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego słowo „stala” zastępuje się słowem „stała”, słowo „wysokosć” zastępuje się słowem „wysokość”, a słowo „Wartosci” zastępuje się słowem „Wartości”;
 
p) w § 6 ust. 3 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisano błędnie słowo „wypłcane” zamiast „wypłacane”. Wobec powyższego stawający oświadczyli, że dokonują sprostowania wyżej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w treści § 6 ust. 3 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego słowo „wypłcane” zastępuje się słowem „wypłacane”;
 
r) w § 6 ust. 4 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisano błędnie słowo „Subfunudszu” zamiast „Subfunduszu” oraz słowo „podstwie” zamiast „podstawie”. Wobec powyższego stawający oświadczyli, że dokonują sprostowania wyżej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w treści § 6 ust. 4 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego słowo „Subfunudszu” zastępuje się słowem „Subfunduszu”, a słowo „podstwie” zastępuje się słowem „podstawie”;
 
s) w § 6 ust. 7 pkt 3) Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisano błędnie słowo „Subfunudszu” zamiast „Subfunduszu”. Wobec powyższego stawający oświadczyli, że dokonują sprostowania wyżej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w treści § 6 ust. 7 pkt 3) Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego słowo „Subfunudszu” zastępuje się słowem „Subfunduszu”;
 
t) w § 6 ust. 7 pkt 8) Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisano błędnie słowo „Subfunudszu” zamiast „Subfunduszu”. Wobec powyższego stawający oświadczyli, że dokonują sprostowania wyżej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w treści § 6 ust. 7 pkt 8) Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego słowo „Subfunudszu” zastępuje się słowem „Subfunduszu”;
 
u) w § 6 ust. 8 Rozdziałów I, III-VIII części II statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisano błędnie odesłanie do „ust.7, pkt 5 i 6” zamiast „ust. 7 pkt 5 i 6”. Wobec powyższego stawający oświadczyli, że dokonują sprostowania wyżej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w treści § 6 ust. 8 Rozdziałów I, III-VIII części II statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego odesłanie do „ust. 7, pkt 5 i 6” zastępuje się odesłaniem do „ust. 7 pkt 5 i 6”;
 
w) w § 6 ust. 15 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisano błędnie słowo „wskzane” zamiast „wskazane”. Wobec powyższego stawający oświadczyli, że dokonują sprostowania wyżej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że w treści § 6 ust. 15 Rozdziałów I-VIII części II statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego słowo „wskzane” zastępuje się odesłaniem do „wskazane”;
 
Statut NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wymienione wyżej sprostowania został opublikowany w Prospekcie Informacyjnym Funduszu opublikowanym w dniu 19 czerwca 2019 r.