NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie z dnia 2 listopada 2017 r. o sprostowaniu ogłoszenia zmian statutu NN Total Return FIZ z dnia 20 września 2017 r.

2 listopada 2017

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentujące NN Total Return – fundusz inwestycyjny zamknięty ogłasza:

W związku z ogłoszeniem o zmianie statutu NN Total Return – funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej „Fundusz”) opublikowanym w dniu 20 września 2017 r. NN Investment Partner Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym prostuje pomyłkę w ww. ogłoszeniu polegającą na wskazaniu, że wszystkie wymienione w nim zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, podczas gdy zmiany wymienione w punktach 3 i 4 ww. ogłoszenia stanowią zmiany, o których mowa w art. 24 ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.) i wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu.

Tym samym zmiany statutu wymienione w pkt 3 i 4 ogłoszenia o zmianie statutu Funduszu wejdą w życie z dniem 20 grudnia 2017 r.

Pozostałe zmiany statutu Funduszu wymienione w ogłoszeniu z dnia 20 września 2017 r. weszły w życie z dniem ogłoszenia.

 

Informujemy, że ogłoszenie o zmianach statutu Funduszu z dnia 20 września 2017 r. zostało poprawione i opublikowane na stronie www.nntfi.pl w miejsce błędnego ogłoszenia.