<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Zmiany w statucie NN Parasol FIO z dnia 8 kwietnia 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Zmiany w statucie NN Parasol FIO z dnia 8 kwietnia 2019 r.

8 kwietnia 2019

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem niniejszego ogłoszenia. 
 
1. W postanowieniu § 2 ust. 4 części I statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pkt 14) otrzymuje brzmienie:
„14) NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania”,”
 
2. W postanowieniu § 2 ust. 5 części I statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pkt 14) otrzymuje brzmienie:
„14) NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania” lub „NN (PL) Polski Odpowiedzialnego Inwestowania”,”
 
3. W Rozdziale XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego tytuł „NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich” zastępuje się tytułem „NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania”.
 
4. W postanowieniu § 1 ust. 1 Rozdziału XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich” zastępuje się nazwą „NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania”.