<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej NN (L) Nowej Azji
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej NN (L) Nowej Azji

14 października 2020

Dzień dobry,
informujemy, że 1 stycznia 2021 r. zmieni się dotychczasowa polityka inwestycyjna NN (L) Nowej Azji oraz jego nazwa na NN (L) Indeks Surowców. Tym samym zmianie ulegnie dotychczasowy subfundusz źródłowy z NN (L) Asia Income na NN (L) Commodity Enhanced.
Zmiana ta ma na celu uatrakcyjnienie oferty funduszowej i rozszerzenie spektrum możliwości inwestycyjnych Klientów o fundusz inwestujący w surowce. Celem NN (L) Indeks Surowców będzie zapewnienie efektywnej ekspozycji na zdywersyfikowany portfel towarów oraz uzyskanie stopy zwrotu wyższej niż wyniku indeksu Bloomberg Commodity (TR).

Faktycznie pobierana opłata za administrację i zarządzanie subfunduszem w skali roku zostanie obniżona z 2,5% do 1,50%. O zmianie polityki inwestycyjnej i nazwy subfunduszu Uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie.

Powyższe zmiany są konsekwencją ogłoszeń zmian statutu z dnia 1 października 2020 r.