<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 stycznia 2021 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 stycznia 2021 r.

1 stycznia 2021

Z dniem 1 stycznia 2021 r. w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (dalej: Informacja) sporządzonej dla NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Informacją z dnia 20 lipca 2020 r., nastąpiły następujące zmiany:

 

  1. Na stronie tytułowej zmieniono nazwę w punkcie 5) oraz zaktualizowano datę sporządzenia Informacji oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji.
  2. W punkcie 1.2.1 zmieniono Tabelę funduszy bazowych.
  3. W punkcie 3.1 zmieniono w Tabeli nazwę jednego z subfunduszy.
  4. W punkcie 3.2.1 zmieniono nazwę jednego z subfunduszy.
  5. W punkcie 5 zmieniono nazwę jednego z subfunduszy.
  6. W punkcie 13 zmieniono w Tabeli nazwę jednego z subfunduszy.

 

Tekst jednolity Informacji sporządzonej dla NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisane zmiany znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.