<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Zmiany w statucie NN FIO Akcji 2 z dnia 3 września 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Zmiany w statucie NN FIO Akcji 2 z dnia 3 września 2019 r.

3 września 2019

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

1. Nagłówek statutu NN Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 otrzymuje brzmienie:

„Statut NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty”

2. W § 1 statutu NN Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 ustępy 2-3 otrzymują następujące brzmienie:

„2. Fundusz działa pod nazwą „NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty” i zwany jest dalej „Funduszem”.

3. Fundusz może używać nazw w skróconym brzmieniu: „NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO” oraz „NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania”.