Ogłoszenie zmian statutu NN (L) Senior Loans FIZ z dnia 10 marca 2017 r.

10 marca 2017

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

1.       Treść artykułu 15t ust. 6 statutu NN (L) Senior Loans – funduszu inwestycyjnego zamkniętego otrzymuje następujące brzmienie:           

„6.       W ramach emisji Certyfikatów serii W zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii W.”        

2.      Treść artykułu 15u ust. 6 statutu NN (L) Senior Loans – funduszu inwestycyjnego zamkniętego otrzymuje następujące brzmienie:           

„6.       W ramach emisji Certyfikatów serii X zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii X.”         

Na powyższe zmiany zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenia Inwestorów NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które odbyło się w dniu 9 marca 2017 roku.