<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 stycznia 2021 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 stycznia 2021 r.

1 stycznia 2021

Z dniem 1 stycznia 2021 r. w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (dalej: Informacja) sporządzonej dla NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Informacją z dnia 7 maja 2019 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej dodano nazwę nowego subfunduszu w punkcie 9) oraz zaktualizowano datę sporządzenia Informacji oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Informacji.
  2. W punkcie 3.1 dodano w Tabeli dane nowego subfunduszu.
  3. W punkcie 5 dodano dane nowego subfunduszu.
  4. W punkcie 13 dodano w Tabeli dane nowego subfunduszu.

 

Tekst jednolity Informacji sporządzonej dla NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisane zmiany znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.