<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Zmiany Regulaminu Prowadzenia „IKE PLUS” przez Fundusze Inwestycyjne NN z dnia 9 września 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Zmiany Regulaminu Prowadzenia „IKE PLUS” przez Fundusze Inwestycyjne NN z dnia 9 września 2019 r.

9 września 2019

Od dnia 10 czerwca 2019 r. obowiązują następujące zmiany Regulaminu:

Załącznik nr 1 do Regulaminu Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego „IKE PLUS” przez Fundusze Inwestycyjne NN otrzymuje brzmienie:

Lista Funduszy Inwestycyjnych NN oraz Subfunduszy oferowanych w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego „IKE Plus”

Subfundusze wydzielone w ramach NN Parasol FIO

1.          NN Subfundusz Konserwatywny

2.         NN Subfundusz Obligacji

3.         NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji

4.         NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu

5.         NN Subfundusz Zrównoważony

6.         NN Subfundusz Akcji

7.         NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania

Subfundusze wydzielone w ramach NN Perspektywa SFIO

1.          NN Subfundusz Perspektywa 2055

2.         NN Subfundusz Perspektywa 2050

3.         NN Subfundusz Perspektywa 2045

4.         NN Subfundusz Perspektywa 2040

5.         NN Subfundusz Perspektywa 2035

6.         NN Subfundusz Perspektywa 2030

7.         NN Subfundusz Perspektywa 2025

8.         NN Subfundusz Perspektywa 2020

Subfundusze wydzielone w ramach NN SFIO

1.          NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L)

2.         NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L)

3.         NN Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych (L)

4.         NN Subfundusz Japonia (L)

5.         NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L)

6.         NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L)

7.         NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L)

8.         NN Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L)

9.         NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L)

10.       NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Plus (L)

11.        NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)