NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Zmiany w statucie NN (L) Multi Asset Factor Opportunities FIZ z dnia 6 lipca 2018 r.

6 lipca 2018

Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia

 

1. W artykule 15ł ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:---------------------------------

„6. W ramach emisji Certyfikatów serii N zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii N.”.-

2. W artykule 15m ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------

„6. W ramach emisji Certyfikatów serii O zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii O.”.

3. W artykule 15n ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------------

„6. W ramach emisji Certyfikatów serii P zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii P.”.

4. W artykule 15o ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------------

„6. W ramach emisji Certyfikatów serii R zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii R.”.

5. W artykule 15p ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------------

„6. W ramach emisji Certyfikatów serii S zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii S

6. W artykule 15r ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------------

„6. W ramach emisji Certyfikatów serii T zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii T.”.

7. W artykule 15s ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------------

„6. W ramach emisji Certyfikatów serii U zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii U.”.

8. W artykule 15t ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: --------------------------------

„6. W ramach emisji Certyfikatów serii W zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii W.”.

9. W artykule 15u ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: -------------------------------

„6. W ramach emisji Certyfikatów serii X zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii X.”.

 

Na powyższe zmiany zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenia Inwestorów NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które odbyło się w dniu 6 lipca 2018 roku.