NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Zmiany w statucie NN Parasol FIO z dnia 3 grudnia 2018 r.

3 grudnia 2018

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

1.       W postanowieniu § 2 ust. 4 części I statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1)     „NN Subfundusz Oszczędnościowy”,”

2.       W postanowieniu § 2 ust. 4 części I statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5)     „NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji”,”

3.       W postanowieniu § 2 ust. 5 części I statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1)     „NN Oszczędnościowy” lub „NN (PL) Oszczędnościowy”,”

4.       W postanowieniu § 2 ust. 5 części I statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5)     „NN Krótkoterminowych Obligacji” lub „NN (PL) Krótkoterminowych Obligacji”,”

5.    W Rozdziale I części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego tytuł „NN Subfundusz Gotówkowy” zastępuje się tytułem „NN Subfundusz Oszczędnościowy”.

6.    W postanowieniu § 1 ust. 1 Rozdziału I części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN Subfundusz Gotówkowy” zastępuje się nazwą „NN Subfundusz Oszczędnościowy”.

7.    W Rozdziale V części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego tytuł „NN Subfundusz Lokacyjny Plus” zastępuje się tytułem „NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji”.

8.    W postanowieniu § 1 ust. 1 Rozdziału V części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN Subfundusz Lokacyjny Plus” zastępuje się nazwą „NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji”.