NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Zmiany w statucie NN SFIO z dnia 3 grudnia 2018 r.

3 grudnia 2018

I. Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

1.    W § 2 ustęp 4 częsci I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 19) otrzymuje brzmienie:

„19)   „NN Subfundusz Oszczędnościowy (L)”,”

2.    W § 2 ustęp 4 częsci I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 21) otrzymuje brzmienie:

„21)   „NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Plus (L)”,”

3.    W § 2 ustęp 5 częsci I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 19) otrzymuje brzmienie:

„19)   „NN (L) Oszczędnościowy”,”

4.    W § 2 ustęp 5 częsci I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 21) otrzymuje brzmienie:

„21)   „NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus”,”

5.    W Rozdziale XIX części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego tytuł „NN Subfundusz Depozytowy (L)” zastępuje się tytułem „NN Subfundusz Oszczędnościowy (L)”.

6.    W postanowieniu § 1 ust. 1 Rozdziału XIX części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN Subfundusz Depozytowy (L)” zastępuje się nazwą „NN Subfundusz Oszczędnościowy (L)”.

7.    W Rozdziale XXI części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego tytuł „NN Subfundusz Lokacyjny Aktywny (L)” zastępuje się tytułem „NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Plus (L)”.

8.    W postanowieniu § 1 ust. 1 Rozdziału XXI części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN Subfundusz Lokacyjny Aktywny (L)” zastępuje się nazwą „NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Plus (L)”.

 

II. Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia:

9.      W postanowieniu § 4 ust. 1 Rozdziału XXI części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się frazę „, w szczególności jednostki uczestnictwa subfunduszu NN Lokacyjnego Plus wyodrębnionego w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej „NN Parasol FIO”)”.        

10.     W postanowieniu § 5 ust. 1 Rozdziału XXI części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się treść punktu 9).    

11.     W § 5 Rozdziału XXI części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się treść ustępu 2.   

12.     W Rozdziale XXI części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się treść § 6 - § 9a.