NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Zmiany w statucie NN SFIO z dnia 28 lutego 2019 r.

28 lutego 2019

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:
 
1. W § 2 ustęp 4 częsci I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 19) otrzymuje brzmienie:
„19) „NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L)”,”
 
2. W § 2 ustęp 5 częsci I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 19) otrzymuje brzmienie:
„19) „NN (L) Konserwatywny Plus”,”
 
3. W Rozdziale XIX części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego tytuł „NN Subfundusz Oszczędnościowy (L)” zastępuje się tytułem „NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L)”.
 
4. W postanowieniu § 1 ust. 1 Rozdziału XIX części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN Subfundusz Oszczędnościowy (L)” zastępuje się nazwą „NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L)”.