NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Zmiany w statucie NN Total Return FIZ z dnia 11 lipca 2018 r.

11 lipca 2018

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statucie NN Total Return - funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia

„Artykuł 15i Jedenasta emisja Certyfikatów------------------------------

1. W ramach jedenastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii K. ----------------

2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii K zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii K. -------

3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K nie może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K. --------------------------------------

4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii K będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%. ---------------------------------------------------------------------------------------

5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii K będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%. --------------------------------------------------------------------------------------

6. W ramach emisji Certyfikatów serii K zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii K. -----

7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii K rozpoczyna się w dniu 7 sierpnia 2018 roku i kończy w dniu 29 sierpnia 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii K, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. ----------------------------------

8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii K będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii K i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii K oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii K określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. -------------------------------------------------------

9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii K nie może być niższa niż 200 000 (dwieście tysięcy) złotych. ---------------------------------------------------------------------------

Artykuł 15j Dwunasta emisja Certyfikatów --------------------------------------------------------------

1. W ramach dwunastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii L. ----------------

2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii L zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii L.--------

3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii L nie może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii L. --------------------------------------

4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii L będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii L, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%. ---------------------------------------------------------------------------------------

5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii L będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii L, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%. --------------------------------------------------------------------------------------

6. W ramach emisji Certyfikatów serii L zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii L. -----

7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii L rozpoczyna się w dniu 7 września 2018 roku i kończy w dniu 26 września 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii L, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. -------------------------------------

8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii L będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii L i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii L oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii L określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. -------------------------------------------------------

9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii L nie może być niższa niż 200 000 (dwieście tysięcy) złotych. ---------------------------------------------------------------------------

Artykuł 15k Trzynasta emisja Certyfikatów --------------------------------------------------------------

1. W ramach trzynastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii Ł. -----------------

2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii Ł zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii Ł.--------

3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Ł nie może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Ł. --------------------------------------

4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii Ł będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Ł, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%. ---------------------------------------------------------------------------------------

5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii Ł będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Ł, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%. --------------------------------------------------------------------------------------

6. W ramach emisji Certyfikatów serii Ł zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii Ł. -----

7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii Ł rozpoczyna się w dniu 5 października 2018 roku i kończy w dniu 25 października 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii Ł, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. ----------

8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii Ł będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii Ł i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii Ł oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii Ł określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. -------------------------------------------------------

9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii Ł nie może być niższa niż 200 000 (dwieście tysięcy) złotych. ---------------------------------------------------------------------------

Artykuł 15l Czternasta emisja Certyfikatów -------------------------------------------------------------

1. W ramach czternastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii M. --------------

2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii M zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii M. -------

3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii M nie może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii M. -------------------------------------

4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii M będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii M, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%. ---------------------------------------------------------------------------------------

5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii M będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii M, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%. --------------------------------------------------------------------------------------

6. W ramach emisji Certyfikatów serii M zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii M rozpoczyna się w dniu 7 listopada 2018 roku i kończy w dniu 28 listopada 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii M, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. ----------------------------------

8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii M będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii M i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii M oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii M określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. -------------------------------------------------------

9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii M nie może być niższa niż 200 000 (dwieście tysięcy) złotych. ---------------------------------------------------------------------------

Artykuł 15ł Piętnasta emisja Certyfikatów ---------------------------------------------------------------

1. W ramach piętnastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii N. ----------------

2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii N zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii N. -------

3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7

(siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N nie może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N. --------------------------------------

4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii N będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%. ---------------------------------------------------------------------------------------

5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii N będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%. --------------------------------------------------------------------------------------

6. W ramach emisji Certyfikatów serii N zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii N. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii N rozpoczyna się w dniu 7 grudnia 2018 roku i kończy w dniu 27 grudnia 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii N, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. ----------------------------------

8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii N będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii N i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii N oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii N określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. -------------------------------------------------------

9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii N nie może być niższa niż 200 000 (dwieście tysięcy) złotych. ---------------------------------------------------------------------------

Artykuł 15m Szesnasta emisja Certyfikatów ------------------------------------------------------------

1. W ramach szesnastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii O. ---------------

2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii O zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii O. -------

3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O nie

może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O.--------------------------------------

4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii O będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%. ---------------------------------------------------------------------------------------

5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii O będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%. --------------------------------------------------------------------------------------

6. W ramach emisji Certyfikatów serii O zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii O.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii O rozpoczyna się w dniu 7 stycznia 2019 roku i kończy w dniu 29 stycznia 2019 roku roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii O, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. ------------------------------

8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii O będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii O i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii O oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii O określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. -------------------------------------------------------

9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii O nie może być niższa niż 200 000 (dwieście tysięcy) złotych. ---------------------------------------------------------------------------

Artykuł 15n Siedemnasta emisja Certyfikatów ---------------------------------------------------------

1. W ramach siedemnastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii P. ------------

2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii P zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii P. -------

3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P nie może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P. --------------------------------------

4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii P będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%. ---------------------------------------------------------------------------------------

5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii P będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%. --------------------------------------------------------------------------------------

6. W ramach emisji Certyfikatów serii P zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii P. -----

7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii P rozpoczyna się w dniu 7 lutego 2019 roku i kończy w dniu 26 lutego 2019 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii P, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. -------------------------------------

8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii P będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii P i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii P oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii P określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. -------------------------------------------------------

9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii P nie może być niższa niż 200 000 (dwieście tysięcy) złotych. ---------------------------------------------------------------------------

Artykuł 15o Osiemnasta emisja Certyfikatów-----------------------------------------------------------

1. W ramach osiemnastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii R. -------------

2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii R zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii R. -------

3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii R nie może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii R. --------------------------------------

4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii R będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia

przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii R, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%. ---------------------------------------------------------------------------------------

5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii R będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii R, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%. --------------------------------------------------------------------------------------

6. W ramach emisji Certyfikatów serii R zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii R. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii R rozpoczyna się w dniu 7 marca 2019 roku i kończy w dniu 27 marca 2019 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii R, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej. -------------------------------------

8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii R będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii R i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii R oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii R określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. -------------------------------------------------------

9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii R nie może być niższa niż 200 000 (dwieście tysięcy) złotych.”. -------------------------------------------------------------------------

Na powyższe zmiany zgodę wyraziło Nadzwyczajne Zgromadzenia Inwestorów NN Total Return - funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które odbyło się w dniu 10 lipca 2018 roku.